Kiti dokumentai

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.  1-19).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos TVARKOS APRAŠAS (patvirtinta  Širvintų „Atžalyno“  progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1-15)


PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS IR UŽDUOTYS

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita.

Švietimo įstaigos vadovo einamųjų metų veiklos užduotys.

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2020 m.

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita.

Sprendimas dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitai. (Širvintų rajono savivaldybės taryba).

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2019 m.

Sprendimas dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (Širvintų rajono savivaldybės taryba).

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita.


DOKUMENTAI (darbuotojams)

Darbo tvarkos taisyklės.


DOKUMENTAI (mokiniams ir mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams)

Mokinių elgesio taisyklės.

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas.(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1-31)

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas. (Patvirtinta Direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr.1-30)

Kontaktai

Kalvarijų g. 168, LT-08206 Vilnius (šalia „Šatrijos“ vaikų ir jaunimo klubo
Tel. +370 5 276 0638
Mob. tel. +370 670 26063; +370 620 45050
Faksas +370 5 273 0656
El. paštas: info@lidata.lt;


PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ

Priėmimas į progimnaziją vykdomas vadovaujantis:

„Mokinių priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tarybos aprašu“, patvirtintu 2018 m. kovo 6 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-49 (suvestinė redakcija nuo 2020-04-04),

2020 m. gegužės 4 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-22 „Dėl priėmimo į Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. komisijos sudarymo ir  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos patvirtinimo“ ir   Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarka.

Dokumentų formos:

Prašymai ir dokumentai priimami progimnazijos raštinėje (1 kabinete) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Atsakingas asmuo: raštvedė Inga Adomavičienė.

Mokyklos adresas: Ukmergės g. 4, Širvintos. Tel. 8 603 12993. El. p. info@satz.lt

Sekite mus Facebook