Planavimo dokumentai

2020 metų veiklos ataskaita (2021-01-18 Nr. 2-2).

2023 metų veiklos ataskaita.


VEIKLOS PLANAI

Veiklos planas 2024 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-4)

Veiklos planas 2023 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 1-1)

Veiklos planas 2022 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1-47)

Veiklos planas 2021 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-18)

Veiklos planas 2020 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1-3)
Veiklos planas 2019 m. (pritarta Mokyklos tarybos 2019-01-11, posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. 5)
Veiklos planas 2018 m (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-3)
Veiklos planas 2017 m.


UGDYMO PLANAI

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2023–2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1-23)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-29)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-17)

ĮSAKYMAS „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. Rugpjūčio 31 d. Įsakymo nr. 1-27 „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 1-37).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-27)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2020–2021 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-25)
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2019–2020 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas. 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas.
(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.1-25)
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2018–2019 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas 

Ugdymo planas 2017 – 2018 m. m.


STRATEGINIS PLANAS

Strateginis planas 2024 – 2026 m.
Strateginis planas 2021 – 2023 m.
Strateginis planas 2018 – 2020 m.


PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2023-2024 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2023-2024 m.m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2022-2023 m.m. 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2021-2021 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planas 2021-2022 m.m. 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2020-2021 m. m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020-2021 m.m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019-2020 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2019-2020 m. m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018-2019 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2018-2019 m. m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2017-2018 m. m.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017-2018 m.m.


Sekite mus Facebook