Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

Rita Suchockienė – direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė
Renata Gasparavičienė – socialinė pedagogė, pirmininko pavaduotoja
Žydronė Motiejūnaitė – klasės vadovė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė,
Agnė Križanauskienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
Tomas Labanauskas – specialusis pedagogas,
Renata Blusevičienė – klasės vadovė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė.

(Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas 2020-01-03, Nr. 1-1)


Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.


Širvintų „Atžalyno“  progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo, vaiko gerovės užtikrinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 20  d. įsakymu Nr.  1-15)

Krizių valdymo  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje tvarkos aprašas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 įsakymu Nr. 1-32)

Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

Tarnybinis pranešimas.


Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 1-1)
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-06)
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021 m.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1-1)
Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2020 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymas  Nr.1-1).
Vaiko gerovės komisijos veiklos programa 2019 m.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymas  Nr. 1-2)

Sekite mus Facebook