Mokytojų kolektyvas

Mokytojai

Lietuvių kalbos mokytojai
Irena Gatelienė mokytoja metodininkė
Edita Guščienė mokytoja metodininkė
Romas Zibalas mokytojas ekspertas
Tikybos ir etikos mokytojai
Renata Blusevičienė mokytoja metodininkė
Anglų kalbos mokytojai
Kristina Blusevičiūtė Amulė mokytoja metodininkė
Žydronė Barbaravičienė vyr. mokytoja
Genovaitė Mažulienė vyr. mokytoja
Kristina Krivienė vyr.mokytoja
Alma Genutienė vyr.mokytoja
Rusų kalbos mokytojai
Irena Rutkauskienė mokytoja metodininkė
Sigutė Davidavičienė mokytoja metodininkė
Vokiečių kalbos mokytojai
Genovaitė Mažulienė mokytoja metodininkė
Matematikos mokytojai
Vaiva Kavaliauskaitė mokytoja
Lina Jakštienė mokytoja metodininkė
Danguolė Balandytė vyr. mokytoja
Istorijos mokytojai
Vida Stakauskaitė mokytoja metodininkė
Danguolė Urbanavičienė mokytoja metodininkė
Geografijos mokytojai
Renata Žygienė mokytoja metodininkė
Fizikos mokytojai
Neringa Dačkienė mokytoja
Chemijos mokytojai
Neringa Dačkienė mokytoja
Biologijos, gamtos ir žmogaus  mokytojai
Neringa Dačkienė mokytoja
Renata Dikčiūtė mokytoja metodininkė
Informacinių technologijų mokytojai
Danguolė Balandytė mokytoja metodininkė
Edvardas Gatelis mokytojas metodininkas
Dailės mokytojai
Rita Suchockienė mokytoja metodininkė
Muzikos mokytojai
Gražina Gudonienė vyr. mokytoja
Technologijų mokytojai
Daiva Klimienė mokytoja metodininkė
Kęstutis Misiūnas mokytojas metodininkas
Kūno kultūros mokytojai
Asta Čatrauskaitė mokytoja metodininkė
Nerijus Pakalnis mokytojas metodininkas
Jurgita Stankevičienė pradinio ugdymo vyr. mokytoja
Laima Čigienė ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Ligita Pažusytė žmogaus saugos vyr. mokytoja
Renata Gasparavčienė socialinė pedagogė metodininkė
Tomas Labanauskas vyr. specialusis pedagogas, logopedas
Rita Česonienė ekonomikos mokytoja metodininkė
Sekite mus Facebook