Karjeros centras

Karjeros centras

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos
Ugdymo karjerai 2023-2024 m.m.
Veiklos planas

(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023-09-18 įsakymu Nr. 1-30 )


Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) veiklos planas 2022-2023 m. m. (patvirtinta Progimnazijos direktoriaus 2022 m. spalio 19 d.  įsakymu Nr. 1- 39)


Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindiniai dokumentai:


Uždaviniai:

 • Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai.
 • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 • Teikti informaciją apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas.
 • Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 • Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą (individualų ir grupinį).
 • Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.
 • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas.
 • Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

Karjeros specialistė  Gražina Gudonienė

Profesinio orientavimo darbo grupė:

Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė
Socialinė pedagogė  Renata Gasparavičienė
Bibliotekininkė Merine Pušklevičienė
Klasės vadovų atstovė Žydronė Motiejūnaitė

Kontaktai: karjeros specialistė Gražina Gudonienė el.p. gudonieneg@gmail.com
(Individualios ir/ar grupinės konsultacijos vyksta pagal individualų susitarimą).


Testai  


Informacijos paieška interneto svetainėse.

Studijos, kursai, mokslai www.studijos.lt  – informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems. www.kurstudijuoti.lt– aukštųjų mokyklų pagrindinė informacija (priėmimo taisyklės, atvirų durų dienos, studijų programos).
www.stojimai.lt– diskusijos stojimų tema; ankstesnių metų stojimų rezultatų statistika; stojimo prašymo analizė.
www.lamabpo.lt– bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
www.mokslas.lt– išsami informacija apie mokslą ir studijas moksleiviams, studentams ir jų tėvams; aukštųjų, profesinių mokyklų sąrašai ir taisyklės. www.repetitoriai.lt– mokymo įstaigų sąrašai; visa aukštųjų mokyklų informacija; naudingos nuorodos mokytojams ir mokiniams; korepetitorių paieška. www.aikos.smm.lt– išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
www.darborinka.lt– profesinis mokymas; mokymo kursų paieška; mokymo įstaigų nuorodos.
www.kursai.tinklas.lt– įvairių kursų organizavimas.
Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai www.euroguidance.lt– testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
www.karjeroscentras.lt– įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“). www.darborinka.lt– diferencinis diagnostinis ir darbo paieškos aktyvumo klausimynai; interesų profilis; asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; sėkmės poreikio įvertinimo skalė.
Profesijos www.aikos.smm.lt– Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu. www.euroguidance.lt– el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“ www.karjerosmokykla.europass.lt– filmai apie profesijas, profesijų aprašai.

Siūlomos klasių valandėlių temos:

(Mokytojo ir Mokinio knygos yra svetainėje   http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html )

 1. Darbo paskirtis ir karjeros samprata.
 2. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas.
 3. Mano asmenybės savybės. Kuo galėčiau tapti užaugęs.
 4. Mano gabumai. Kuo svajoju tapti ir kuo galiu tapti.
 5. Mano vertybių skalė.
 6. Mano artimoji socialinė aplinka. Mano artimųjų profesijos.
 7. Mano socialiniai vaidmenys ir karjerai.
 8. Mano karjeros galimybės.
 9. Karjeros informacija ir jos paieška.
 10. Mokymasis visą gyvenimą ir karjera.
 11. Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybė toliau mokytis
 12. Kas vyksta darbo pasaulyje?
 13. Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas.
 14. Asmeninė ateities vizija.
 15. Palankios ir trukdančios jėgos siekiant karjeros tikslų.
 16. Laiko ir kitų išteklių planavimas savo karjeros kelyje.
 17. Gebėjimas dirbti komandoje – viena iš sėkmingos karjeros sąlygų.
 18. Kūrybiškas problemų sprendimas darbe.
 19. Karjeros dokumentų rengimas (CV, Europos kalbų pasas)
 20. Darbo paieškos būdai ir galimybės šiandieniniame pasaulyje (internetas)
 21. Filmukų apie profesijas žiūrėjimas ir aptarimas.
 22. Kur mokėsi mokykloje dirbantys žmonės?.
 23. Ką aš žinau apie tėvų užsiėmimą?
 24. Populiariausios specialybės Lietuvoje.
 25. Specialybės, kurių jau reikės rytoj.
 26. Pomėgiai ir jų svarba pasirenkant profesiją.
 27. Profesijos po dvidešimties metų.
 28. Kaip ieškoti mokymo įstaigos ir kuo domėtis, jei nežinote, kur toliau mokytis?
 29. Mokymo įstaigų tinklas (profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai).
 30. Internetiniai profesinio informavimo ir konsultavimo šaltiniai.
 31. Karjeros planas, jo esmė, nauda ir pritaikymas. Karjeros planų rūšys ir pagrindiniai karjeros planavimo etapai.

Reikalingos asmeninės savybės ir įgūdžiai norimai profesijai www.kurstoti.lt → testai

Interesų ir gebėjimų klausimynai www.profesijupasaulis.lt

Filmų apie profesijas žiūrėjimas ir aptarimas (reikalingos žinios ir įgūdžiai) http://www.karjerosmokykla.europass.lt/karjera

Sekite mus Facebook