Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS
(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2024m. kovo 25 d. Įsakymo Nr. 1-12)


Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2024 m.  viešųjų pirkimų planas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2024 m. kovo mėn. 12 d. įsakymu Nr.1-11)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2024 m.  viešųjų pirkimų planas (papildymas I) (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2024 m. kovo mėn. 12 d. įsakymu Nr.1-14)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2024 m.  viešųjų pirkimų planas (papildymas II) (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2024 m. kovo mėn. 29 d. įsakymu Nr.1-16)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2024 m.  viešųjų pirkimų planas (papildymas III) (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2024 m. gegužės mėn. 9 d. įsakymu Nr.1-18)


Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2023 m.  viešųjų pirkimų planas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2023 m. kovo mėn. 10 d. įsakymu Nr.1-12)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2022 m. darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2022 m. kovo mėn. 25 d. įsakymu Nr.1-19)


2021 m. darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimo plano papildymas.
2021 metų darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas (2017 m. lapkričio 21 d. Nr.1-46) „Dėl komisijos mažos vertės viešųjų pirkimų procedūroms atlikti sudarymo“.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas.

Pirkimų planas 2017 m.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mažos vertės viešųjų pirkimų vidaus tvarkos aprašas.

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.


Su kitais progimnazijos viešųjų pirkimo dokumentais galima susipažinti kabinete Nr. 8.

Sekite mus Facebook