Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje“ (2022 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-34).


Korupcijos prevencinės programos.


Korupcijos rizikos analizė.

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4-8 dalių nuostatomis korupcijos rizikos analizė  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje atlikta nebuvo, nes nenustatyta didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje bei jos kontroliuojamose įstaigose ir įmonėse.


Korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas darbuotojų darbo organizavimo srityje (2022-09-28).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas inventorizacijos organizavimo ir vykdymo srityje. (2021-09-16)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl Širvintų korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje“ (2020-09-08, Nr. 1-29).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje (asmenų įdarbinimo srityje, 2020-09-14).

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje (Turto valdymo ir naudojimo srityje, 2019-09-27)


Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas.

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 2 punkto nuostatomis  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje nebuvo atliktas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

Informacijos apie asmenį surinkimas.

  • Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darbuotojų pareigybių, į kurias progimnazijos direktorius prieš skiriant asmenį privalo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, nėra.

Širvintų rajono savivaldybės Mero potvarkis „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (2017-03-1. Nr. 6-13).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymas „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (2019-01-24, Nr. 1-4).


Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2022 metais ataskaita (2023-01-15).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2021 metais ataskaita (2022-01-15).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2020 metais ataskaita (2020-01-15).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2019 metais ataskaita (2019-12-17).

„Būk pilietiškas ir atsakingas“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2018 metais ataskaita.

Atsakymai į korupcijos prevencijos priemonių  klausimyno klausimus (2018 m. lapkritis).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 2017 metais ataskaita.

Skaidrumo siekiančios iniciatyvos ir organizacijos:


Pranešimai apie korupciją.

  • Apie korupcijos pasireiškimą galima pranešti prašymu, skundu ar pareiškimu raštu adresu  Ukmergės g. 4, LT-19110 Širvintos, telefonu  8(382) 51878, el. paštu  sirvatz@gmail.com (direktorė Daiva Klimienė) arba telefonu  8 614 68556, el. paštu  schrita@gmail.com (asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę – R. Suchockienė), taip pat  interneto svetainėje www.satz.lt
  • Apie galimus korupcijos atvejus pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu (8 5) 2663307; el p. pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos rasite www.stt.lt
  • Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1-76  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Įsakymas dėl komisijos korupcijos analizei atlikti.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius „Dėl informacijos interneto svetainėje skelbimo“.

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba „Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo Širvintų rajono savivaldybėje“.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius  „Dėl specialųjų tyrimų tarnybos atlikto teisės akto antikorupcinio vertinimo“.

Sekite mus Facebook