Asmens duomenų apsauga

Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo (VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA 2020-04-     Nr. 2R-(1.29.E))

Širvintų  „Atžalyno“  progimnazijos  Direktorius įsakymas „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklių  7 skirsnio 88.5. punkto ir 7 skirsnio 89.2. punkto pakeitimo“ (2019 m. Gruodžio  13 d. Nr.1-36)

Konfidencialumo įsipareigojimas.

Tėvų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-28)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-30)

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-26)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-34)

Sekite mus Facebook