Asmens duomenų apsauga

Dėl nuotolinio mokymosi organizavimo (VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA 2020-04-     Nr. 2R-(1.29.E))

Širvintų  „Atžalyno“  progimnazijos  Direktorius įsakymas „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklių  7 skirsnio 88.5. punkto ir 7 skirsnio 89.2. punkto pakeitimo“ (2019 m. Gruodžio  13 d. Nr.1-36)

Konfidencialumo įsipareigojimas.

Tėvų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 21  d. įsakymu Nr. 1-15)

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-28)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-30)

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-26)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-34)

Sekite mus Facebook