Mokyklos istorija

Mokyklos istorija

1985 metų rugsėjo 1 dieną buvo iškilmingai atidaryta nauja Širvintų 2 – oji vidurinė mokykla. Mokyklos direktore paskirta Helena Vaicekauskienė.

1995 metų rugsėjo 1 dieną, švenčiant 10 metų jubiliejų, prie mokyklos iškilmingai atidengtas stogastulpis paskelbė, kad mokykla vadinsis Širvintų „Atžalyno“ vidurine mokykla. Taip norėjusi pavadinti mokyklos bendruomenė, nes ugdymo institucija įsikūrusi senos pradinės mokyklos vietoje.

2005 metais mokykla, išleidusi 20 abiturientų laidų, buvo reorganizuota į Širvintų „Atžalyno“ pagrindinę mokyklą. Tais pačiais metais baigta mokyklos renovacija: pakeisti langai, sutvarkyta sporto salė, valgykla, aktų salė, pastelinėmis spalvomis išdažyti visų kabinetų ir koridorių sienos.

Per 20 metų mokyklą baigė 989 abiturientai.

Mokyklą garsina geriausi iš geriausių:

 • Vidas Pažusis – tarptautinių fizikos olimpiadų prizininkas, šalies fizikos olimpiadų laureatas ir nugalėtojas, šalies informatikos olimpiadų prizininkas,
 • Ina Vovčenko – Lietuvos moksleivių rusų kalbos olimpiados antrosios vietos laimėtoja,
 • Saulius Genutis – Respublikos moksleivių Česlovo Kudabos geografijos konkurso nugalėtojas,
 • Giedrė Adomavičiūtė – Lietuvos dvyliktų klasių moksleivių vokiečių kalbos olimpiados nugalėtoja,
 • Simas Janulis – šalies fizikos olimpiadų prizininkas, šalies fizikos čempionato nugalėtojas,
 • Rita Baikauskaitė – Lietuvos moksleivių ekonomikos olimpiados nugalėtoja,
 • Dominykas Česonis – Lietuvos mokinių matematikos olimpiados III vietos laimėtojas,
 • Justinas Česonis – Lietuvos mokinių matematikos olimpiados II vietos, VPU matematikos olimpiados II ir III vietų, prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso III vietos laimėtojas,
 • Nerijus Vilčinskas – respublikinio moksleivių Česlovo Kudabos geografijos konkurso nugalėtojas,
 • Ingrida Danytė – respublikinio moksleivių Česlovo Kudabos geografijos konkurso II vietos laimėtojas.
 • Jonas Chmeliauskas – respublikinio moksleivių Česlovo Kudabos geografijos konkurso nugalėtojas.
 • Simona Žirnytė – Lietuvos 5-tų klasių matematikų olimpiados III vietos laimėtoja.
 • Paulius Bareika – Vilniaus universiteto matematikos konkurso J.Kubiliaus taurei laimėti II vietos laimėtojas

Mokykla – vienas iš mikrorajono kultūros ir sporto centrų. Ypač mėgstama sportinė veikla. Nuo 1997 metų mokykloje veikia sporto klubas „Atžalynas“, vadovaujamas kūno kultūros mokytojo eksperto Leono Vaicekausko. Populiariausios sporto šakos: kvadratas, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, futbolas, lengvoji atletika, stalo tenisas. Įvairių sporto šakų rinktinės – nuolatinės rajoninių, zoninių, respublikinių varžybų dalyvės, prizininkės, nugalėtojos.

Nuo 1997-1998 m.m. iki 2004-2005 m.m. (8 metus) mokyklos sportininkai Lietuvos moksleivių sporto žaidynėse tapo nugalėtojais.

Nuo 2005-2006 m.m. vykdomas Lietuvos mokinių olimpinis festivalis. Mokyklos sportininkai yra I – IV olimpinio festivalio nugalėtojai.

2009-2010 m.m. iškovota II vieta V-ame Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje.

Mokykla nuo 2002 m. dalyvauja respublikiniame sportiškiausių mokyklų konkurse: 2002 m. pelnė II vietą, 2003 m. – III vietą, 2004 m. – I vietą,  2005 m. – III vietą, 2006 m. – IV vietą, 2007 m. – I vietą, 2008 m. – I vietą, 2009 m. – II vietą, 2010 m. – I vietą.

2010 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo apdovanoti 2009-2010 m.m. Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkurso nugalėtojai.

2005 metų rugsėjo 1 dieną mokykloje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma, apžiūrėjo renovuotą mokyklą, pasveikino mokyklos bendruomenę bei 20 metų mokyklai vadovaujančią direktorę Heleną Vaicekauskienę.

Mokyklos aplinka 2008 m. įvertinta kaip gražiausiai tvarkoma aplinka Vilniaus apskrityje. Mokyklos kiemą puošia stogastulpiai, dekoratyviniai augalai ir krūmai, kruopščiai puoselėjami gėlynai, idealiai sutvarkytas vidinis kiemelis. Visa tai mokyklos mokytojų, mokinių, darbuotojų nuoširdaus darbo rezultatas.

Mokykla nuolat siekia kuo palankesnių sąlygų mokinių polinkiams, gabumams vystyti, tam sudarydama gerą mokyklos mikroklimatą, saugias mokymosi sąlygas. Šiandien „Atžalynas“ – graži, šiuolaikiška pagrindinė mokykla, atvira V – VIII klasių mokiniams. Joje kuriama saugi, teigiamą mokinių motyvaciją skatinanti aplinka. Ypatingas dėmesys skiriamas sportui, menui, muzikai, užsienio kalbų mokymui. Svarūs jaunųjų geografų, matematikų, chemikų laimėjimai. Mokykloje siekiama išugdyti poreikį mokytis ir suformuoti teigiamas vertybines nuostatas.

Lietuvos Respublikos Širvintų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla ir Lenkijos Respublikos Rostarzewo Zespolu Pzedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego 2004-07-07 pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abiejų mokyklų mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja įvairiose veiklos srityse, susipažįsta su tautinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis, rengia įvairius projektus.
Širvintų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 2005-09-01 pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekdamos užtikrinti ugdymo turinio tęstinumą.

Širvintų „Atžalyno“ mokykla ir Vilniaus Skorinos vidurinė mokykla 2009-02-06, siekdamos stiprinti draugystės santykius tarp lietuvių ir baltarusių tautų bei turėdamos tikslą bendradarbiauti, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2011 metų gruodžio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino sprendimą, kuriuo Širvintų „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai nuo 2012 metų sausio 2 dienos suteikiamas progimnazijos statusas.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje kuriama aplinka, paremta bendradarbiavimu ir partneryste, siekiama atskleisti vaiko kūrybinį potencialą, individualius gabumus ir gebėjimus. Progimnazijoje rūpinamasi moksleivių motyvacijos ugdymu bei aukštos kokybės mokymu(si). Progimnazijos sportinė ir meninė veikla orientuota į fizinį ir kultūrinį mokinių švietimą ir ugdymą. Mokykloje suprantama auklėjamoji sportinio ir meninio ugdymo reikšmė, šios veiklos prasmingumas.

Progimnazijoje vyksta daug ir įvairių renginių, akcijų, dalyvaujama respublikos ir tarptautiniuose projektuose. Renginių gausa ir kokybe siekiama užtikrinti prasmingą užimtumą kuo didesniam mokinių skaičiui, sukurti patrauklią mokyklos kultūrą bei galimybes patirti sėkmę įvairiausių gabumų vaikams.

2013 metų birželio mėnesį ilgametė direktorė Helena Vaicekauskienė, vadovavusi mokyklai nuo pat įkūrimo dienos net 28 metus, buvo iškilmingai išlydėta į užtarnautą poilsį. Už puikų ilgametį, kūrybingą vadybinį ir pedagoginį darbą, švietimo naujovių diegimą, olimpinių ir pilietinių idėjų skleidimą Helenai Vaicekauskienei buvo įteikti Širvintų rajono savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštai, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės už nuopelnus Lietuvos sportui – Atminimo medalis. Rajono tarybos posėdyje direktorė Helena Vaicekauskienė sakė: „28 metus auginau „Atžalyno“ medį. Tai, kas padaryta gražaus ir gero mokykloje, yra viso kolektyvo nuopelnas. Visada į mokyklą žiūrėjau kaip į vertybę, šiandieną galiu pasidžiaugti savo mokytojais, kad sugebėjome nepalūžti. Mokykla buvo daug kartų vėtyta ir mėtyta, penkis kartus keitė pavadinimą, į gyvenimą išlydėjome apie 1000 abiturientų. Niekada nebuvau linkusi dejuoti. Aš džiaugiuosi, kad užauginau tris vaikus: sūnų, dukrą ir „Atžalyną“. Norėčiau, kad pradėti darbai būtų tęsiami, kad ir kas beatsitiktų, „Atžalynas“ eitų į priekį.“

Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendė pavesti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Daivai Klimienei nuo 2013 m. birželio 11 dienos laikinai eiti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorės pareigas.

2013 m. gruodžio 3 dieną įvyko konkurso į Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigas komisijos atrankos posėdis. Konkurso laimėtoja pripažinta Daiva Klimienė. Gruodžio 19 dieną vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta paskirti Daivą Klimienę Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktore nuo 2013 metų gruodžio 20 dienos. Daiva Klimienė yra baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, nuo 1993 metų rugsėjo dirba „Atžalyno“ progimnazijoje biologijos ir technologijų mokytoja, 2005 metų rugsėjį paskirta direktorės pavaduotoja ugdymui, turi įgijusi II vadybinę kategoriją, yra biologijos ir technologijų mokytoja metodininkė.


Daugiau nei 7 metus „Atžalyno“ progimnazijai vadovavusi direktorė Daiva Klimienė 2020 metų gruodžio 30 dieną perėjo į mokytojos pareigas. Per vadovavimo ugdymo įstaigai 7 darbo metus direktorė Daiva Klimienė nuveikė daug gerų darbų, suteikė progimnazijai naują pagreitį, kelerius metus iš eilės „Reitingų“ žurnalų duomenys apie olimpiadų, konkursų, varžybų bei ugdymo rezultatus buvo įspūdingi. Direktorei vadovaujant, nuolat dalyvauta projektinėse veiklose, įrengtas Sveikuolių takas, Robotikos klasė, Zibalų skyriuje įsteigta darželio grupė, įveikti iššūkiai pereinant prie nuotolinio mokymo. Daiva Klimienė vadovavo Lietuvos progimnazijų asociacijos Širvintų skyriui, inicijavo akciją „Už žaliuojantį „Atžalyną“ bei adventines kūrybines dirbtuves visai mokyklos bendruomenei. 2018 m. progimnazija apdovanota už puikiai tvarkomą aplinką, mokykla tapo Širvintų rajono vaikams traukos objektu, sugebančiu ugdyti šiuolaikišką jaunąją kartą.


Širvintų rajono savivaldybės vadovybė nusprendė pavesti Jūratei Stankevičienei nuo 2020 m. gruodžio 31 dienos laikinai eiti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorės pareigas.

Laimėjus viešą konkursą, 2022 m. kovo 25 d. eiti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigas Savivaldybės merės potvarkiu paskirta Jūratė Stankevičienė. Svarios pedagoginės ir vadybinės patirties turinti J. Stankevičienė laikinai įstaigai vadovavo nuo 2020 m. gruodžio 31 d. Nuo 2019 m. spalio 1 d. iki paskyrimo „Atžalyno“ progimnazijos laikinąja vadove Jūratė Stankevičienė dirbo Gelvonų gimnazijos direktore. Ji yra įgijusi 2 aukštojo mokslo diplomus: Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute 1988 m. baigusi rusų kalbos mokytojo studijas ir Vilniaus pedagoginiame universitete – 2002 m. etikos mokytojo studijas.

„Atžalyno“ progimnazija verčia naują savo istorijos puslapį…


Mokyklos laikraštis „EUREKA“

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos bendruomenė džiaugiasi savo mokykliniu laikraščiu „Eureka“. Mūsų rajone tai vyriausias mokyklinis laikraštis, leidžiamas be pertraukos.

O buvo taip…

Mokyklos literatų būrelio nariai norėjo kažkur viešinti savo kūrybinius bandymas. Kažkuris mokinys pasiūlė įsteigti savo tribūną – mokyklinį laikraštį, kažkas riktelėjo: Eureka! Šitaip gimė laikraštis, kurio pavadinimas reiškia „Radau“.

Pirmąjį numerį dedikavome lietuviškos spaudos atgavimo 90-osioms metinėms (pirmasis numeris pasirodė 1994 metų gegužės 7 d.). Mokykla neturėjo kopijavimo aparato, bet mielai talkinti sutiko buvęs Švietimo skyriaus vedėjas K.Baronas, leidęs padauginti dvidešimt laikraščio numerių.

Vėliau ilgą laiką laikraštį daugindavo (kopijuodavo) tėveliai savo darbovietėse, dar vėliau jau buvę būrelio nariai.

Nė karto nesikeitė laikraščio pavadinimas, nors minčių kilo. Likome ištikimi sau.

Jaunųjų žurnalistų ir korespondentų, paprastai apie dvidešimt – trisdešimt labai ištvermingų ir atkaklių, nebijančių darbo, labai sumanių mokinių, būrelyje išmokstame rašyti straipsnius pagal apverstos piramidės principą, sudaryti kryžiažodžius, braukinukus, ieškome informacijos įvairiuose internetiniuose puslapiuose, patys maketuojame laikraštį.

Dabartiniai būrelio vadovai – lietuvių kalbos mokytoja Irena Gatelienė ir informacinių technologijų mokytojas Edvardas Gatelis. Dirbame dviejuose kabinetuose – teorinė dalis lietuvių kalbos kabinete (arba Eurekos svetainėje, kurios iškaba iš toli koridoriuje matoma – ją penktojo Eurekos gimtadienio proga padarė ir padovanojo technologijų mokytojas K.Misiūnas), o paskui persikeliame į informatikos kabinetą dirbti su kompiuteriais. Nekyla minčių, kad nemoku, nenoriu. Visi esame nors kiek „pažengę“ informacinių technologijų srityje.

Per būrelio gyvavimo laiką susiformavo keletas tradicijų: kiekvieną rudenį „krikštijami“ į būrelį įsijungę naujokai; vyksta kalėdinė dovanų pasikeitimo popietė; valgome tortą per Eurekos gimtadienį – gegužės 7 d.; yra dar tradicinė atsisveikinimo su paliekančiais būrelį aštuntokais diena mokslo metų pabaigoje.

Paprastai per mokslo metus išleidžiame po 4 ar 5 proginius numerius. Pasikeitė 9 redaktoriai. Dabartinis aštuntokas Nedas Klimas yra dešimtasis redaktorius.

Visą savo gyvavimo laiką jautėme buvusios direktorės H.Vaicekauskienės palaikymą ir paramą. Esame dėkingi dabartinei direktorei D.Klimienei už raginimą nesustoti, už paskatinimą ir geranoriškumą, dalyvavimą būrelio renginiuose.

Dalyvavome ne viename mokyklinių laikraščių konkurse, rajoniniuose mokyklinių laikraščių konkursuose ne vieną kartą Eureka yra pripažinta geriausiu rajono mokykliniu laikraščiu, apdovanota padėkos raštais. Eurekiečiai buvo kviesti į seminarus mokytis laikraščio leidybos, patys kvietėsi tikruosius žurnalistus, rengė mokymus. Savo mokykloje organizuojame mokyklinio laikraščio dieną, skelbiame įvairias akcijas.

Irena Gatelienė, būrelio vadovė nuo pirmos dienos


Mokyklos laikraščiai „Eureka“:

Nr. 116 (2017 m. vasaris).

Nr. 117 (2017 m. gegužė).

Nr. 118 (2017 m. gruodis).

Nr. 119 (2018 m. vasaris).

Sekite mus Facebook