Vizitinė kortelė


Vizija

Saugi, atvira idėjoms, tolerantiška ir novatoriška mokykla, ugdanti laimingas, ypatingas, atsakingas ir žingeidžias asmenybes.

Misija

Atvira žmogui ir idėjoms, ieškanti ir kurianti  mokykla, kuri mokosi ir formuoja bendražmogiškąsias vertybes, pagal mokinių galias įgyvendina Bendrosiose ugdymo programose keliamus tikslus, siekia nuolatinės pažangos ir asmens brandos.

Vertybės

  • Pagarba.
  • Pilietiškumas.
  • Sveikatingumas.
  • Saugumas.

Filosofija

Skatinti įgalinančią lyderystę, mokymosi visą gyvenimą poreikį ir gebėjimą veikti dinamiškoje žinių visuomenėje.


Mokyklos atributika

Emblema ir vėliava

 

Mokyklos himnas

Žodžiai J.Dambrauskaitės

Mokai mus mylėt ir užstoti,
Varpeliu į širdį eini.
Čia mes rašėm tikrąjį žodį,
Čia išmokom draugą pažint.

Tolin mūsų dainą skambią
Neš, nuneš srauni Širvinta.
Nuaidės ji šimtais varpelių
Tau, „Atžalyno“ mokykla.

Ačiū tau už tiesą, už grožį,
Kai taku jaunystės vedi.
Ir širdin po bundantį žodį
Vyturiais, snaige nulydi.

Mylim savo mokslo šventovę,
Čia atradom lobius žinių.
Ji išlydi į didį kelią,
Užauginus skrydžiui sparnus.

Sekite mus Facebook