Vizitinė kortelė


Vizija

Saugi, atvira idėjoms, tolerantiška ir novatoriška mokykla, ugdanti laimingas, ypatingas, atsakingas ir žingeidžias asmenybes.

Misija

Atvira žmogui ir idėjoms, ieškanti ir kurianti  mokykla, kuri mokosi ir formuoja bendražmogiškąsias vertybes, pagal mokinių galias įgyvendina Bendrosiose ugdymo programose keliamus tikslus, siekia nuolatinės pažangos ir asmens brandos.

Vertybės

  • Pagarba.
  • Pilietiškumas.
  • Sveikatingumas.
  • Saugumas.

Filosofija

Skatinti įgalinančią lyderystę, mokymosi visą gyvenimą poreikį ir gebėjimą veikti dinamiškoje žinių visuomenėje.


Mokyklos atributika

Emblema ir vėliava

 

Mokyklos himnas

Muzika Laimio Vilkončiaus

Tekstas – progimnazijos mokinių kūrybinis darbas

Mokai mus mylėt, užstoti,
Varpeliu širdin eini.
Čia mes rašėm tikrą žodį,
Čia išaugome dori.

Ačiū tau už tiesą, grožį,
Tu jaunystėn palydi.
Iš širdies brangiausią žodį
Vyturiais išskraidini.

Pried.

Ten,  kur plaukia mūsų upė Širvinta,
Ten, kur ošia mūs kaštonai, – Mokykla.
Atžalyne mūsų dainos suskambės.
Atžalynas lauks sugrįžtant Visada.

Mylim savąją mokyklą,
Čia mums linksma ir smagu.
Ji išlydi mus į kelią
Ir išskleidžia mums sparnus.

Ačiū tau už gražų žodį,
Už jaunystės takelius.
Čia aš mokiausi kasdieną
Būti draugišku vaiku.

Pried.

Ten, kur plaukia mūsų upė Širvinta,
Ten, kur ošia mūs kaštonai, –  Mokykla.
Atžalyne mūsų dainos suskambės.
Atžalynas lauks sugrįžtant Visada.

Sekite mus Facebook