Metodinė taryba

Metodinė taryba

Rita Suchockienė – metodinio darbo koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja metodininkė,

Romas Zibalas – metodinės tarybos pirmininkas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas,

Asta Čatrauskaitė – metodinės tarybos narė, menų (dailės, muzikos), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, kūno kultūros mokytoja metodininkė,

Vaiva Kavaliauskaitė – metodinės tarybos narė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja,

Irena Gatelienė – metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Sigutė Davidavičienė – metodinės tarybos narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos mokytoja metodininkė,

Renata Žygienė – metodinės tarybos narė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja metodininkė.


Metodinės tarybos organizavimas

Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkų metodinės grupės narių sąrašas

Irena Gatelienė, lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė.
Regina Grinienė, bibliotekininkė.
Edita Guščienė, lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė.
Ligita Pažusytė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, bibliotekininkė.
Romas Zibalas, lietuvių kalbos mokytojas  ekspertas.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Marytė Gaidakauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja
Vida Stakauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė
Danguolė Urbanavičienė, istorijos mokytoja metodininkė
Renata Žygienė, geografijos mokytoja metodininkė
Neringa Dačkienė, gamtos ir žmogaus mokytoja
Edita Palaimienė, fizikos mokytoja

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Žydronė Motiejūnaitė, anglų kalbos  vyresnioji  mokytoja
Genovaitė Mažulienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja; vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Kristina Blusevičiūtė, anglų kalbos  vyresnioji  mokytoja,
Irena Rutkauskienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Sigutė Davidavičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Inga Panavaitė, anglų kalbos vyr.mokytoja
Alma Genutienė, anglų kalbos mokytoja

Matematikos ir informacinių technologijų  mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Balandytė Danguolė, informacinių technologijų  mokytoja metodininkė; matematikos vyr.mokytoja
Kavaliauskaitė Vaiva, matematikos mokytoja
Gatelis Edvardas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Lina Jakštienė, matematikos mokytoja
Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė

Menų, dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Nerijus Pakalnis, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Asta Čatrauskaitė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Renata Blusevičienė, tikybos ir etikos mokytoja metodininkė
Rita Suchockienė, dailės mokytoja metodininkė
Kęstutis Misiūnas, technologijų mokytojas metodininkas
Gražina Gudonienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Ligita Pažusytė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja.


Dokumentai:

Metodinės tarybos veiklos planas 2021 m. 

Progimnazijos dalykų mokymo planų rengimo  ir  detalizavimo tvarkos aprašas.

Metodinės tarybos nuostatai.

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

Bendri rašto kultūros reikalavimai.

Kolegos pamokos refleksija „Aš ateinu pas Tave mokytis“.


Edukacinės patirties bankas  (2021 m.)
Edukacinės patirties bankas  (2018-2019 m.m.)

Virtualių mokymų aplinka http://moodle.vma.lt/course/view.php?id=138


Edukacinės patirties bankas.

Sekite mus Facebook