Metodinė taryba

Metodinė taryba

Rita Suchockienė – metodinio darbo koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės mokytoja metodininkė,

Romas Zibalas – metodinės tarybos pirmininkas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas,

Ligita Pažusytė – metodinės tarybos narė, menų (dailės, muzikos), dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, žmogaus saugos vyr.mokytoja,

Genovaitė Mažulienė – metodinės tarybos narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, vokiečių kalbos mokytoja  metodininkė, anglų vyr.mokytoja,

Edita Guščienė – metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,

Lina Jakštienė – metodinės tarybos narė, matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė,

Neringa Dačkienė – metodinės tarybos narė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gamtos ir žmogaus mokytoja, chemijos mokytoja,

Renata Žygienė – metodinės tarybos narė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja metodininkė.

 

Metodinės tarybos organizavimas

Lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekininkų metodinės grupės narių sąrašas

Irena Gatelienė, lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė.
Merine Pushklevichiene, bibliotekininkė.
Edita Guščienė, lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė.
Ligita Pažusytė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja.
Romas Zibalas, lietuvių kalbos mokytojas  ekspertas.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Vida Stakauskaitė, istorijos mokytoja metodininkė
Danguolė Urbanavičienė, istorijos mokytoja metodininkė
Renata Žygienė, geografijos mokytoja metodininkė
Neringa Dačkienė, gamtos ir žmogaus mokytoja, chemijos mokytoja, fizikos mokytoja
Renata Dikčiūtė, biologijos mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Žydronė Barbaravičienė, anglų kalbos  vyresnioji  mokytoja
Genovaitė Mažulienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja; vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Kristina Blusevičiūtė Amulė, anglų kalbos  vyresnioji  mokytoja,
Irena Rutkauskienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Sigutė Davidavičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Kristina Krivienė, anglų kalbos vyr.mokytoja
Alma Genutienė, anglų kalbos vyr.mokytoja

Matematikos ir informacinių technologijų  mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Balandytė Danguolė, informacinių technologijų  mokytoja metodininkė; matematikos vyr.mokytoja
Kavaliauskaitė Vaiva, matematikos mokytoja
Gatelis Edvardas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas
Lina Jakštienė, matematikos mokytoja metodininkė

Menų, dorinio ugdymo, kūno kultūros ir technologijų mokytojų metodinės grupės narių sąrašas

Nerijus Pakalnis, kūno kultūros mokytojas metodininkas
Asta Čatrauskaitė, kūno kultūros mokytoja metodininkė
Renata Blusevičienė, tikybos ir etikos mokytoja metodininkė
Rita Suchockienė, dailės mokytoja metodininkė
Kęstutis Misiūnas, technologijų mokytojas metodininkas
Daiva Klimienė, technologijų mokytoja metodininkė
Gražina Gudonienė, muzikos vyresnioji mokytoja
Ligita Pažusytė, žmogaus saugos vyresnioji mokytoja
Romas Zibalas, etikos mokytojas.


Dokumentai:

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.1-32)

Metodinės tarybos veiklos planas 2024 m. 

Progimnazijos dalykų mokymo planų rengimo  ir  detalizavimo tvarkos aprašas.

Metodinės tarybos nuostatai.

Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.

Bendri rašto kultūros reikalavimai.

Kolegos pamokos refleksija „Aš ateinu pas Tave mokytis“.


Edukacinės patirties bankas (2024 m.)
Edukacinės patirties bankas  (2021 m.)
Edukacinės patirties bankas  (2018-2019 m.m.)

Virtualių mokymų aplinka http://moodle.vma.lt/course/view.php?id=138


Edukacinės patirties bankas.

Sekite mus Facebook