Informacija mokiniams

Kaip privalo elgtis mokiniai  sinchroniniu laiku vykstančiose nuotolinėse pamokose?

 1. Į pamoką jungiasi 3-5 min. anksčiau, nei prasideda pamoka.
 2. Jungdamasis į pamoką  mokinys nurodo  savo vardą ir pavardę (mokytojas gali nepriimti ne savo vardu ar įžeidžiu slapyvardžiu pasivadinusio mokinio).
 3. Mokytojas gali „neįleisti“ mokinio į pamoką, jei mokinys vėluoja daugiau nei 15 min.
 4. Mokinys privalo Įjungti vaizdo kamerą (jei mokinio techninės galimybės leidžia).
 5. Vykdo mokytojo nurodymus dėl mikrofono įjungimo / išjungimo.
 6. Jeigu mokytojas pamokoje dalinasi lenta, mokiniams joje negalima paišyti.
 7. Vykstant pamokai privalo išjungti pašalinius garso ir vaizdo įrenginius.
 8. Pamokos prisijungimo nuorodomis nesidalina su kitais, ne savo klasės mokiniais ar suaugusiais žmonėmis.
 9. Mokinys privalo dalyvauti pamokoje ir vykdyti mokytojo reikalavimus.
 10. Pamokos metu nevalgo. Pageidautina, kad apranga būtų tinkama pasirodyti viešai (ne chalatas ar pižama).
 11. Į pamoką jungiasi ir joje dalyvauja mokinys, ne jo tėvai, globėjai ar giminės.
 12. Jei mokinys nenori, kad jo aplinką matytų pamokoje dalyvaujantys asmenys, pasikeičia ZOOM, MOODLE programos foną.
 13. Jeigu mokinys negali prisijungti prie tiesioginės vaizdo pamokos, praneša klasės auklėtojui arba mokytojui.
 14. Pamokos metu griežtai draudžiama filmuoti / fotografuoti pamokoje dalyvaujančius asmenis arba įrašinėti pačią pamoką.
 15. Tiek kalbėdami per pamoką, tiek susirašinėdami pokalbių lauke mokiniai laikosi kultūringo elgesio taisyklių, nežemina vieni kitų ir nesityčioja.

 


 • Birželio 1-5 dienomis progimnazijos mokiniams ir toliau bus organizuojamas nuotolinis mokymas, išskyrus tuos mokinius, kurie III trimestre turėjo mokymosi sunkumų.
 • III trimestre mokymosi sunkumų turintys mokiniai birželio 1-5 dienomis mokysis mokykloje (kontaktiniu būdu) pagal atskirą kontaktinio mokymosi tvarkaraštį (klasių vadovai apie tai informuos atskirus mokinius).
 • Organizuojant kontaktinį mokymą mokykloje bus laikomasi LR Sveikatos ministerijos rekomendacijų: kas pusvalandį vėdinamos patalpos, per pietų pertrauką patalpos valomos drėgnu būdu, kiekvienoje patalpoje bus dezinfekcinio skysčio, į mokyklą atvykusius mokinius ir mokytojus pasitiks paskirtas darbuotojas, kuris tikrins mokinių ir mokytojų temperatūrą, bus dezinfekuojamos bendro naudojimo patalpos).
 • Mokiniai, birželio 1-5 dienomis atvykstantys į mokyklą, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones) vietose, kurios yra nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“: viešose uždarose erdvėse.
 • Per pietų pertrauką mokyklos valgykloje mokiniai galės išgerti arbatos, suvalgyti užkandžių.
 • Birželio 1-5 dienomis bus organizuojamas mokinių pavežėjimas  (pagal atskirą grafiką).
 • Birželio 8 ir 9 dienomis visiems mokiniams organizuojamos ugdymosi dienos „Asmeninės pažangos vertinimas“.
 • 2019–2020 m. m. pasibaigs birželio 9 d.

  

 


Mieli mokiniai,

siųsdami atliktas užduotis ar rašto darbus mokytojams, turite laikytis civilizuoto ir  mandagaus susirašinėjimo taisyklių, gerbti mokytojus ir save.

Siųsdami  atliktus darbus, užduotis el. paštu, per el. dienyną TAMO, temos eilutėje PRIVALOTE NURODYTI  SAVO VARDĄ, PAVARDĘ IR KLASĘ. Taip pat savo rašto darbo ar kitos užduoties pabaigoje arba pradžioje nurodykite  SAVO VARDĄ, PAVARDĘ IR KLASĘ.

Įspėjame, kad mokytojai netikrins ir nevertins tokių darbų, kuriuose nebus nurodyti jūsų vardas, pavardė ir klasė.

Vertinkite savo ir mokytojų laiką!


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-25 iki 05-29).


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-18 iki 05-22)


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-11 iki 05-15)


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-04 iki 05-08)


Sinchroninių  pamokų tvarkaraštis (04-27-30)


Informacija mokiniams dėl nuotolinio mokymosi  organizavimo. 

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS (nuo 03-30 iki karantino pabaigos)

Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo nuotolinio darbo organizavimas.

 

78 lietuviškos audio knygos visiškai nemokamai
Sekite mus Facebook