Informacija mokiniams

Kaip privalo elgtis mokiniai  sinchroniniu laiku vykstančiose nuotolinėse pamokose?

 1. Į pamoką jungiasi 3-5 min. anksčiau, nei prasideda pamoka.
 2. Jungdamasis į pamoką  mokinys nurodo  savo vardą ir pavardę (mokytojas gali nepriimti ne savo vardu ar įžeidžiu slapyvardžiu pasivadinusio mokinio).
 3. Mokytojas gali „neįleisti“ mokinio į pamoką, jei mokinys vėluoja daugiau nei 15 min.
 4. Mokinys privalo Įjungti vaizdo kamerą (jei mokinio techninės galimybės leidžia).
 5. Vykdo mokytojo nurodymus dėl mikrofono įjungimo / išjungimo.
 6. Jeigu mokytojas pamokoje dalinasi lenta, mokiniams joje negalima paišyti.
 7. Vykstant pamokai privalo išjungti pašalinius garso ir vaizdo įrenginius.
 8. Pamokos prisijungimo nuorodomis nesidalina su kitais, ne savo klasės mokiniais ar suaugusiais žmonėmis.
 9. Mokinys privalo dalyvauti pamokoje ir vykdyti mokytojo reikalavimus.
 10. Pamokos metu nevalgo. Pageidautina, kad apranga būtų tinkama pasirodyti viešai (ne chalatas ar pižama).
 11. Į pamoką jungiasi ir joje dalyvauja mokinys, ne jo tėvai, globėjai ar giminės.
 12. Jei mokinys nenori, kad jo aplinką matytų pamokoje dalyvaujantys asmenys, pasikeičia ZOOM, MOODLE programos foną.
 13. Jeigu mokinys negali prisijungti prie tiesioginės vaizdo pamokos, praneša klasės auklėtojui arba mokytojui.
 14. Pamokos metu griežtai draudžiama filmuoti / fotografuoti pamokoje dalyvaujančius asmenis arba įrašinėti pačią pamoką.
 15. Tiek kalbėdami per pamoką, tiek susirašinėdami pokalbių lauke mokiniai laikosi kultūringo elgesio taisyklių, nežemina vieni kitų ir nesityčioja.

Mieli mokiniai,

siųsdami atliktas užduotis ar rašto darbus mokytojams, turite laikytis civilizuoto ir  mandagaus susirašinėjimo taisyklių, gerbti mokytojus ir save.

Siųsdami  atliktus darbus, užduotis el. paštu, per el. dienyną TAMO, temos eilutėje PRIVALOTE NURODYTI  SAVO VARDĄ, PAVARDĘ IR KLASĘ. Taip pat savo rašto darbo ar kitos užduoties pabaigoje arba pradžioje nurodykite  SAVO VARDĄ, PAVARDĘ IR KLASĘ.

Įspėjame, kad mokytojai netikrins ir nevertins tokių darbų, kuriuose nebus nurodyti jūsų vardas, pavardė ir klasė.

Vertinkite savo ir mokytojų laiką!


Sekite mus Facebook