Be kategorijos

STEAM integruotos veiklos pavyko

Vis garsiau kalbama apie STEAM ugdymą ir jo naudą, vis dažniau mokyklų programose pasirodo neįprastas raidžių STEAM darinys. Ką jis reiškia? STEAM reiškia penkis mokomuosius dalykus: Science – gamtos mokslai, Technology – technologijos, Engineering – inžinerija, Arts – menai ir kūryba, Math – matematika. Tai integruotas ugdymo modelis, kai vienu metu sujungiamos visos penkios disciplinos, mokiniai nagrinėja gamtoje ir aplinkoje aptinkamus teorinius reiškinius, skaičiuoja, matuoja, stebi, analizuoja, kelia hipotezes, pritaiko inžinerinius ir technologinius sprendimus. Didžiausias dėmesys yra skiriamas praktinėms ir patyriminėms užduotims, per kurias mokiniai iškart gali pritaikyti teorines žinias ir būtent per praktiką geriau suprasti ir įsisavinti teoriją.
Kadangi Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje patyriminis ugdymas yra viena iš prioritetinių sričių, todėl kovo 23-ąją buvo organizuota STEAM integruoto ugdymo diena. Pasak STEAM integruoto ugdymo dienos iniciatorės Ritos Suchockienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, būtina stiprinti mokinių visuminį pasaulio suvokimą, padėti atsiskleisti asmenybės brandai ir individualioms galimybėms organizuojant ugdymą(si), paremtą racionalia visų ugdymo sričių pusiausvyra. Kaip integracija vyksta? Kaip suderinti skirtingų ugdymo sričių turinį, kaip išspręsti turinio integracijos klausimus, kaip ugdyti kolegialų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą? Pasirodo, viskas įmanoma.
Kovo 23 d. kiekvienai klasei buvo organizuota po du STEAM integruotų pamokų ciklus. Pamokos vyko tokiu pat laiku kaip ir įprastos, tik vietoje penkių ar šešių atžalyniečiai tądien turėjo po dvi ilgąsias pamokas ir vieną refleksiją. Integruotose pamokose dalyvaujantys mokiniai ir jas vedę mokytojai galėjo nepaisyti skambučio: jų pamoka užtruko pusantros valandos, o ne 45 minutes. Visos integruotos pamokos turėjo savo temą, jose dirbę du ar net trys mokytojai derino skirtingus dalykus. Pamokos vyko ne tik kabinetuose, bet ir koridoriuose, Menų kiemelyje, netradicinėse erdvėse, informacinių technologijų laboratorijoje, sporto salėje, edukacinėse Širvintų miesto erdvėse, Širvintų Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, bendrovėje „Grybai LT“, UAB ,,Baltic Champs“, UAB „Baltic Filter“, „Sodroje“, Užimtumo tarnyboje ir t. t.
STEAM integruotose pamokose dirbo 26 progimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, pedagogams talkino žmonės iš išorės. Tai VU lektorius Eduardas Kutka, VU Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas ir Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto mokslo darbuotojas Linas Aidokas, bitininkas Viktoras Zujus, I. Šeiniaus viešosios bibliotekos darbuotojai, lankytų įstaigų ir įmonių specialistai. 5-8 klasių mokiniams buvo pasiūlyti šie pamokų ir užsiėmimų ciklai: „Healthy food. Eco products“, „Laikas. What’s the time? Laikrodžio gaminimas“ (5A klasė), „Erdvinės figūros išklotinės. Mitybos piramidės modelio gamyba“, „Mano fizinio aktyvumo statistika. Žingsniuojame ir matuojame atstumus mieste“ (5B), „Technologijos bažnytiniame mene: vaško dirbiniai. Žvakių iš vaškuolių gaminimas“, „Naujausių technologijų pritaikymas gamyboje“ (5C), „Kalendorinės šventės, papročiai, tradicijos“, „Šiuolaikinės technologijos Širvintų viešojoje bibliotekoje“ (6A), „Kryžiažodžių sudarymas ir sprendimas pagal crosswordlabs“, „Kalendorinės šventės, papročiai, tradicijos“, „Superkompiuteris“ (6B), „Projekto „Vaikai vaikams apie burnos higieną“ veiklos. Iškarpų animacijos kūrimas“, „Šiuolaikinės technologijos Širvintų viešojoje bibliotekoje“ (6C), „Šiuolaikinės technologijos Širvintų viešojoje bibliotekoje“, „Projekto „Vaikai vaikams apie burnos higieną“ veiklos. Socialinių reklamų kūrimas“ (6D), „Šilumos laidininkai ir izoliatoriai. Šilumos perdavimo būdai. Įmonės „Baltic Filter“ produkcijos eksportas“, „Senovės ir šiuolaikinės olimpinės žaidynės“ (7A ir 7B), „Senovės ir šiuolaikinės olimpinės žaidynės“, J. Meko gyvenimo kelionė angliškai ir lietuviškai“ (7C), „Profesijų pasiūla. Įsidarbinimo galimybės“ (8A), „Širvintų miesto lankytinų objektų žemėlapio kūrimas“ (8B), „Robotas Ąžuolas taiko matematines žinias sporte. Iškirpti+sulankstyti+surišti = erdvinis kūnas“, „Kryžiažodžių sudarymas ir sprendimas pagal crossword labs“ (8C).
Tokiose pamokose mokytojas iš aiškintojo tapo padėjėju mokiniui: mokytojas ar keli mokytojai supažindino mokinius su tema ir metodu, kuris taikomas per pamoką, o tada visa mokymosi proceso iniciatyva teko mokiniams, kurie patys išsikėlė veiklos hipotezę, tikslus ir planavo veiklą. Tokiu būdu ugdoma mokinių saviraiška, žadinamas gilesnis temos supratimas, pasikeičia mokinių požiūris į patį mokymo procesą.
Pasibaigus integruotoms STEAM veikloms, matematikos mokytoja Lina Jakštienė pasidžiaugė: „Malonu, kad integruotose pamokose dalyvavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojai. Jie įtaigiai moksleiviams pademonstravo, kad matematikos žinios reikalingos ir gali būti taikomos netgi mūsų kasdieniniams darbams atlikti, apie kuriuos paprastai pernelyg daug ir nepagalvojame. Mokiniai pamatė vaizdo įrašą apie robotą-krepšininką, kuris mėto kamuolį taikliau nei bet kuris „Žalgirio“ komandos žaidėjas, robotas šoko, darė mankštą, spėjo metus. Robotuose, taip pat kaip ir daugelyje kitų sričių, matematikos supratimas yra būtinas. Mokantis robotikos, galima greitai pastebėti, kad tai yra tarpdisciplininė sritis, apimanti labai daug mokslo šakų. Pavyzdžiui, norint tiksliai valdyti roboto judesius ar liepti jam tiksliai pajudėti į tam tikrą vietą erdvėje – be matematikos nė žingsnio.“
Džiugu, kad STEAM integruotos veiklos pavyko, „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai pamokose įgytas teorines žinias iš karto pritaikė praktikoje. Šis ugdymas skatino mokinių susidomėjimą gamtos, inžinerijos ir technologijos mokslais, padėjo geriau pažinti save, patobulinti anglų kalbos žinias bei viešojo kalbėjimo įgūdžius, skatino iš arčiau pažvelgti į karjeros galimybes.
Mokytojas Romas Zibalas

Sekite mus Facebook