Švietimo pagalba

Švietimo pagalba

Renata Gasparavičienė, socialinė pedagogė metodininkė, kabinetas Nr. 312.

Baigė Utenos kolegiją, įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją. 2007 m. baigė VPU socialinės komunikacijos fakultetą, įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. dirba „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje socialine pedagoge. Pagrindinis veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • vaiko problemų sprendimas ir vertinimas;
  • individualus darbas su mokiniais;
  • darbas su mokinių grupėmis;
  • socialinis darbas su šeima;
  • darbas su soc.partneriais, kurie dalyvauja ir susiję su vaiko problemų sprendimu;
  • prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas.
Savaitės diena Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokykloje Pietų pertrauka Konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas su socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose.
Pirmadienis 7.45 – 14.30 12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Antradienis 7.45 – 14.30 12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Trečiadienis 7.45 – 14.30 12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Ketvirtadienis 7.45 – 14.30 12.00 – 12.30 14.30 – 15.30
Penktadienis 7.45 – 14.00 12.00 – 12.30 14.00 – 15.00

Tomas Labanauskas, vyr.specialusis pedagogas, logopedas, kabinetas Nr. 313.

Baigė Šiaulių universitetą, Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetą, specialybė – specialioji pedagogika (specializacija – logopedas). Nuo 2004 m. iki 2007 m. dirbo Šiaulių apskrities ligoninėje, Vaikų psichiatrijos skyriuje (pareigos – sanitaras), nuo 2007 m. iki 2008 m. dirbo Šiaulių miesto „Šaltinio“ vaikų globos namuose (pareigos – auklėtojas), nuo 2009-09-01 dirba Širvintų „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje.

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Veda grupines arba individualias pratybas, ugdančias SUP turinčių mokinių sutrikusias funkcijas ir padedančias įsisavinti mokomųjų dalykų medžiagą. Tam atlikti taiko specialius darbo būdus ir metodus.
  • Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
  • Konsultuoja mokytojus, bendrųjų mokymo programų pritaikymo ir individualizavimo klausimais.
  • Konsultuoja SUP turinčių mokinių tėvus specialiojo ugdymo klausimais.
  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Užsiėmimai vyksta 8.00 – 13.45 8.00 – 13.45 8.00 – 13.45 8.00 – 12.45 8.00 – 9.40, 10.55 – 12.45
Konsultacijų laikas 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45 13.45 – 14.45 12.45 – 14.00 9.40 – 10.55, 12.45 –  14.45

Sekite mus Facebook