Be kategorijos

Keliauta po Telšių kraštą

Lapkričio 3 d. „Atžalyno“ progimnazijos mokytojai, administracija ir pagalbos mokiniui specialistai vyko į Telšius bei dalyvavo edukacinėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokykloje siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę“. Ši kelionė į Žemaitijos sostinę – tai Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės dovana „Atžalyno“ progimnazijos mokytojams Tarptautinės mokytojų dienos proga.
Šia programa siekta tobulinti bendradarbiavimą mokyklos bendruomenėje, pasirinkti bei taikyti kolegialaus grįžtamojo ryšio modelį bei ugdyti reflektavimo kompetenciją.
Pirmiausia programos dalyviai dalyvavo Telšiuose gaminamo sūrio „Džiugas“ degustacijoje, klausėsi legendos apie Žemaitijos krašte gyvenusį milžiną Džiugą Telšį ir jo sūrį, susipažino su sūrio gaminimo technologija, naudingosiomis savybėmis bei ragavo 5 skirtingos brandos sūrius: 12-kos, 18-kos, 24-rių, 36-ių ir 48-ių mėnesių. Šauni degustacijos vedėja Darija Savickytė įtikino, jog „Džiugo“ sūris, brandintas skambant kompozitoriaus M. K Čiurlionio simfonijoms, turi sielą ir ypatingą skonį. Pasinaudodami visais jutimo receptoriais, degustacijos dalyviai kiekvieno brandos laikotarpio sūrį vertino pagal išvaizdą, tekstūrą, kvapą ir skonį, ragavo su įvairiausiais pagardais: medumi, riešutais, vynuogėmis, kriaušėmis, obuoliais, džemu.
Po degustacijos atžalyniečiai dairėsi po žemaičių žemių (Samogitia) sostinę – Telšius. Miesto centre pasitikęs pats Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacys – tikras savo krašto žinovas ir didelis patriotas – aprodė visas Telšių puošmenas, nustebino mažosios architektūros objektų gausa. Pirmiausia supažindino su Durbės mūšiui skirtu paminklu, labai svarbiu Žemaitijos ir Rytų Pabaltijo istorijai. Programos vedėjas žaismingai ir su geru žemaitišku ūpu papasakojo apie skulptūrą „Meškinas su savo ir žmonių vaikais – našlaičiais“, patikino, jog meškinas pildo visų norus, jeigu tik bus paglostyta žvėries nosis (norinčių paglostyti atsirado labai daug!).
Mokytojai aplankė didingą Antano Paduviečio katedrą, požemius, malda pagerbė ten amžinojo poilsio atgulusius žemaičių vyskupus. Katedros aikštėje apžiūrėjo bronzinį miesto maketą-skulptūrą „Mokykla“, skirtą akliesiems, klausėsi 23 varpų kariljono skambesio. Gidas Andrius Dacys surengė patyriminius mokymus: buvo tyrinėtos katedros durys, kur pavaizduota Žemaitijos krikšto istorija, apžiūrėtos žemaičių žemės sienos su meninėmis plokštėmis, kuriose įamžinti svarbiausi Žemaitijos įvykiai, skaičiuotos Telšių meškos, meškinai ir meškiukai.
Edukacinė kvalifikacijos tobulinimo programa po Telšių kraštą buvo įdomi ir naudinga, patirta daugybė įspūdžių, nuostabiai praleistas laikas su kolegomis, liko geri prisiminimai ir noras dar kartą aplankyti Žemaitiją. Ačiū kelionės-edukacijos-kvalifikacijos programos rengėjams, organizatoriams ir rėmėjams.
Mokytojas Romas Zibalas

Sekite mus Facebook