Be kategorijos

„Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“

Gegužės 10 d. Vilniaus Pilaitės gimnazijoje vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos susitikimas su Vilniaus apskrities švietimo įstaigų vadovais, švietimo pagalbos specialistais ir mokytojais. Į pedagogų bendruomenei aktualius klausimus atsakė Švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė, viceministras R. Skaudžius, ministrės patarėjai A. L. Andriuškevičienė ir I. Gaižiūnas. Antroje susitikimo dalyje buvo diskutuojama apie dalykų atnaujinto mokymo(si) turinio diegimą, mokinių pasiekimų vertinimą, taip pat apie pasiruošimą „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos“ įgyvendinimui nuo 2023 metų ir įtraukiojo ugdymo organizavimą. Antrosios dalies „Įtraukiojo ugdymo principo užtikrinimas, „Gyvenimo įgūdžių programos“ įgyvendinimas“ diskusiją moderavo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Suchockienė.


Sekite mus Facebook