Be kategorijos

„Kryžiau šventas,
visų medžių tu tik vienas pažiba.
Neišželdins girios brandžios
kito tokio niekada!‘‘

Gavėnia… Apmąstymas Kristaus kančios kelio… ir kryžius ne tik mūsų tikėjimo simbolis. Kryžius – tai viltis ir išganymas.
Tikybos pamokose 6-tų klasių mokinių į kryžių pažvelgė pro karpinių raštą.
Tikybos mokytoja Renata Blusevičienė

Sekite mus Facebook