Be kategorijos

Paminėta Mokytojų diena

Netruko prabėgti pirmasis mokslo metų mėnuo. Į duris pasibeldė spalis. Jis, barstydamas spalvotus rudens lapus, dovanojo gražią šventę – Tarptautinę mokytojų dieną.

„Atžalyno“ progimnazijoje spalio 5-osios vidurdienį stabtelėta besisukančių mokslo metų verpete. Mokytojų kambaryje po keturių pamokų susirinkusius mokytojus pasveikino progimnazijos direktorė Daiva Klimienė, pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė, Mokyklos tarybos pirmininkas Audrius Indriulionis bei Kolektyvo tarybos nariai. Jie, pasitelkę meninę išmonę, leido kolegoms pajusti savo darbo prasmę, pamąstyti apie tai, ko iš mūsų tikimasi, apžiūrėti nuotraukų parodą ir grįžti mintimis į praeitį.

Po visų pamokų progimnazijos aktų salėje vyko šventinis Mokytojų dienos minėjimas ir ilgametės matematikos mokytojos Virginijos Burlėgaitės išlydėtuvės į užtarnautą poilsį. Meninę programą parengė Mokinių tarybos nariai, vadovaujami mokytojų Gražinos Gudonienės ir Danguolės Urbanavičienės.

Šventėje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės vicemerė Janina Pažusienė bei merės padėjėja Vaida Valkauskienė. Jos, palinkėjusios kūrybiškumo ir naujų idėjų, padėkojusios už įveiktus nuotolinio mokymo iššūkius, perdavė Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės sveikinimus, ženklelius bei saldžias dovanas.

Savivaldybės vicemerė Janina Pažusienė už ilgametį pedagoginį darbą matematikos mokytojai Virginijai Burlėgaitei įteikė merės pasirašytą padėką bei gėlių puokštę. Mokytoją Virginiją sveikino mokyklos administracija, kolegos, buvę ir esami mokiniai. Skambėjo šilti žodžiai, padėkos už ilgametę bendrystę ir nuoširdūs linkėjimai.

41 metus (iš jų 35 metus „Atžalyno“ progimnazijoje) pedagoginį darbą dirbusi mokytoja Virginija Burlėgaitė pasakė padėkos kalbą, pažymėjo, jog dirbo tarp puikių žmonių, o dabar pradedanti naują gyvenimo etapą.

Kasmet laukiama ir miela Mokytojų dienos šventė baigėsi skanaujant saldumynus. Parodytas dėmesys sutelkė progimnazijos bendruomenę tolimesniam prasmingam darbui.

Mokytojas R. Zibalas


Sekite mus Facebook