Planavimo dokumentai

Dokumentai

Veiklos planai

Veiklos planas 2019 m. (pritarta Mokyklos tarybos 2019-01-11, posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. 5)

Veiklos planas 2018 m (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-3)

Veiklos planas 2017 m.


Ugdymo planai

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-25)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2019–2020 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas 

 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas.
(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.1-25)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2018–2019 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas 

 

Ugdymo planas 2017 – 2018 m. m.


2019-2020 m.m.

Spalio  mėnesio veiklos programa.

Rugsėjo  mėnesio veiklos programa.

 


Progimnazijos direktoriaus veikos ataskaita

Sprendimas dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (Širvintų rajono savivaldybės taryba).

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita.


Stateginis planas

Strateginis planas 2018 – 2020 m.


Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2019-2020 m. m.

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018-2019 m.m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2018-2019 m. m.

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2017-2018 m. m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017-2018 m.m.


 

Sekite mus Facebook