Planavimo dokumentai

Dokumentai

2020 metų veiklos ataskaita (2021-01-18 Nr. 2-2).


Ugdymo proceso, mokinių maitinimo, vežiojimo, esant ypatingoms aplinkybėms, organizavimo  2020-2021 m. m. Tvarkos aprašas.


Veiklos planai

Veiklos planas 2020 m. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1-3)
Veiklos planas 2019 m. (pritarta Mokyklos tarybos 2019-01-11, posėdžio protokoliniu nutarimu, protokolas Nr. 5)
Veiklos planas 2018 m (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-3)
Veiklos planas 2017 m.


Ugdymo planai

ĮSAKYMAS „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2020 m. Rugpjūčio 31 d. Įsakymo nr. 1-27 „Dėl Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020 m. lapkričio 6 d. Nr. 1-37).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-27)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2020–2021 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas.

_________

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas. (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-25)
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2019–2020 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas. 

_________

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas.
(patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.1-25)
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Zibalų skyriaus 2018–2019 mokslo metų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo planas 

Ugdymo planas 2017 – 2018 m. m.


2020-2021 m.m.

Sausio mėnesio veiklos programa.

Lapkričio  mėnesio veiklos programa.
Spalio  mėnesio veiklos programa.


Stateginis planas

Strateginis planas 2018 – 2020 m.


Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

_____________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2020-2021 m. m.

_____________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019-2020 m.m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2019-2020 m. m.

_____________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018-2019 m.m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2018-2019 m. m.

_____________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertino grupės planas 2017-2018 m. m.

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017-2018 m.m.


 

Sekite mus Facebook