Be kategorijos

Svarbi informacija dėl nuotolinio mokymo(si)

2020 m. kovo 27 d. baigiasi mokinių Pavasario atostogos. Dėl šalyje paskelbto karantino nuo kovo 30 d. (pirmadienio) pradedamas nuotolinis mokymas(is). Visa informacija apie ugdymo organizavimą nuotoliniu būdu skelbiama (atnaujinama) skyrelyje „NUOTOLINIS“ ir per Tamo elektroninį dienyną. Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki!


Informacija mokiniams dėl nuotolinio mokymosi  organizavimo. 

Informacija tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) dėl nuotolinio mokymosi  organizavimo.


 

Sekite mus Facebook