Projektinė veikla

Projektinė veikla

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

 

ES projekto priemonės: projekto priemones.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/


LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos inicijuotas projektas
„VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ĮTRAUKIMAS Į SVEIKĄ IR AKTYVŲ GYVENIMO BŪDĄ“


Praktiniai mokymai „Aktyvus jaunimas“. Projektas finansuojamas ESF  „Jaunimo informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0024).

Projektą įgyvendina partneriai – VšĮ „Atskirties mažinimo iniciatyvos“, VšĮ „Konsultavimas.lt“

Mokymų tikslas – paskatinti jaunimą būti aktyviais, pilietiškais savo bendruomenės nariais suvokiančiais savo vertybes, atsakomybę už savo elgesį ir ateitį. Ši praktinė diena, kurios metu moksleiviai geriau suvoks save, savo draugus ir aplinką, naujai įsivertina savo elgesio pasekmes.

Praktiniai projekto  „Aktyvus jaunimas„ mokymai progimnazijoje vyks kovo 28 dieną.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija įsijungė į projektą „Išmok jaustis gerai“.


Paraiška „Saugios pertraukos“.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija pateikė paraišką  aplinkos apsaugos priemonei (aplinkosaugos švietimo projektas) finansuoti iš Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšų.

Paraiška.

Širvintų rajono savivaldybės administracija. Dėl paraiškos.


Kūrybinių industrijų dirbtuvės KIDs.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių  2017–2018 metų etapo veiklose.


DARNI MOKYKLA 2017 m. darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa

Programos tikslas:
ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.


ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA „GYVULININKYSTĖ IR AŠ“

Šviečiamoji gyvulininkystės programa (Programa), skirta paskatinti vaikus ir jaunimą domėtis gyvulininkyste, startavo praėjusiais mokslo metais. Buvo sukurta analogų Lietuvoje neturinti programa, kuria siekta užpildyti žinių apie gyvulininkystę spragas, ir parengta trims skirtingoms amžiaus grupėms. Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.


 

Sekite mus Facebook