Be kategorijos

Metodinių darbų paroda

Birželio 12 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos metodiniame kabinete atidaryta pedagogų metodinių darbų „Pasiekimų lygiai: samprata ir požymiai, užduočių pavyzdžiai“ paroda. Paroda organizuota kaip viena iš pedagogų dalijimosi gerąja darbo patirtimi ir idėjomis formų, ja siekta pabrėžti metodinės veiklos prioritetus, viešinti ugdomosios veiklos pasiekimus, tobulinti ugdymo kokybę. 2018–2019 m. m. vienas iš „Atžalyno“ progimnazijos prioritetų yra skirtingų pasiekimų lygių užduočių taikymas įvairių dalykų pamokose skatinant asmeninę mokinio pažangą.
Parodoje eksponuojama apie tris dešimtis metodinių darbų, kurių autoriai – visų mokomųjų dalykų mokytojai – stengėsi, kad darbai kuo tiksliau atitiktų parodos nuostatų reikalavimus, idėją ir tikslus. Rengdami metodinius darbus, pedagogai turėjo progą susisteminti ir apmąstyti tai, kaip dirba pamokose, kokius metodus taiko, kokias užduotis skiria skirtingų gebėjimų ugdytiniams, kad pasiektų reikiamų rezultatų. Juk ne visada žinoma, ką turi kolega savo kabinete, kokias mokymo priemones naudoja savo darbe. Šioje parodoje pedagogai vieni kitiems ne tik parodo, pristato savo paruoštas užduotis, bet ir turi galimybę pasimokyti, kaip galima paįvairinti savo darbą ir siekti dar geresnių ugdymo rezultatų, augti kaip profesionalams ir nuolat tobulėti.
Dažnas pedagogas patvirtins, kad mokiniui už akademinę pažangą dažniausiai būna daug svarbesnė emocinė pažanga, o ir pats ugdymo procesas turi nešti džiaugsmą. Akivaizdu, kad mokytojų pateikti užduočių pavyzdžiai leis ugdytiniams pasimatuoti savo gebėjimus. Galima tik pasidžiaugti pedagogų profesionalumu, kūrybingumu, išradingumu, atvirumu naujovėms bei iššūkiams.
„Šiuolaikinėje visuomenėje pripažįstamas ir vertinamas kiekvieno žmogaus unikalumas, todėl ir mokymas bei mokymasis turi būti organizuojamas taip, kad kiekvienas vaikas galėtų rinktis jam suprantamas, jo galimybes atitinkančias užduotis. Mokytojas, planuodamas pamoką, turėtų įsivaizduoti savo silpniausią/vidutinį/stipriausią mokinį. O pamokos pabaigoje atsakytų į klausimą: ar suteikiau kiekvienam iš jų galimybę įgyti mokymosi patirties ir ką jie išmoko? Šią metodinių darbų parodą prilyginčiau rimtam moksliniam darbui, iliustruojančiam progimnazijos mokytojų profesionalumą ir supratimą, kaip reikia mokyti šių laikų mokinius“, – apibendrindama mokytojų parengtas ir parodoje eksponuojamas užduotis pagal tris pasiekimų lygius sakė Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Suchockienė.
Pedagogų metodinių darbų paroda veiks iki šių mokslo metų pabaigos, t. y. birželio 21-osios.

Metodinės tarybos pirmininkas Romas Zibalas


Sekite mus Facebook