Informacija mokinių tėvams

Gerb. progimnazijos mokinių tėveliai, įtėviai, globėjai, rūpintojai,

nuo kovo 30 d. organizuojame nuotolinį mokymą. Jį vykdome, naudodamiesi elektroniniu dienynu „Tamo“ ir virtualia mokymosi aplinka „MOODLE“. Ši mokymosi aplinka leidžia kurti įvairius mokymosi įrankius: sinchroniniu laiku vykstančias pamokas, vaizdo pamokas, garso įrašus, pokalbių sesijas, testus, apklausas, garso ir vaizdo konferencijas, seminarus, dinamiškus kursus, žodynus ir kt., kuriuos mokytojai pritaiko mokinių poreikiams ir galimybėms. Mokiniai ir mokytojai gali į šią aplinką talpinti dokumentus ar mokymo, -si medžiagą,  atliktas užduotis, gali sekti bei analizuoti pasiekimus ir  pažangą. Virtuali mokymosi aplinka mokymuisi yra patogesnė, veiksmingesnė. Tuo tarpu el. dienynas „Tamo“ neturi aukščiau išvardintų funkcijų, nes jis skirtas fiksuoti informaciją apie pamokų temas ir veiklas, namų darbų skyrimą, pamokų lankomumą, atsiskaitomųjų darbų skyrimą, mokinių pasiekimus ir pažangą.

Per mėnesį visi progimnazijos mokytojai ir didžioji mokinių dauguma įvaldė šios sistemos įrankius ir dabar ja sėkmingai naudojasi. Visiems mokiniams buvo suskurti ir išsiųsti prisijungimų prie šios sistemos duomenys. Šiuo metu prie „Moodl“ aplinkos neprisijungę tik 0,59 % mokinių. Neprisijungusiems mokiniams visa informacija teikiama per el. dienyną. Epizodiškai prie virtualios mokymosi aplinkos jungiasi 5,4 % 5-8 klasių mokinių, todėl, siekiant paskatinti mokinius jungtis prie virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“, nuo balandžio 27 d. mokytojų paskirtos užduotys, namų darbai bus keliami į šią aplinką, el. dienyne mokiniai bus informuojami, kad visos užduotys pateiktos virtualioje mokymosi aplinkoje. Tik atskirais individualiais atvejais užduotys ir mokomoji medžiaga bus pateikiama ir el. dienyne „Tamo“. Trečiasis trimestras ir metinis bus išvesti el. dienyno „Tamo“ pagalba.

Atsižvelgdami į Jūsų išreikštas pastabas ir pasiūlymus, suaktyvinome sinchroniniu laiku (kai konkrečiu sutartu laiku prisijungia mokytojas ir mokiniai) vykstančių pamokų organizavimą. Sudarėme tokių pamokų tvarkaraštį ir jį skelbiame nuo balandžio 27 d. Tokius tvarkaraščius sudarinėsime kiekvienai savaitei iki mokslo metų pabaigos.

Dėkojame už kantrybę, supratimą ir pagalbą vykdant nuotolinį mokymą,-si!

 Progimnazijos administracija


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-25 iki 05-29).


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-18 iki 05-22)


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-11 iki 05-15)


Sinchroninių pamokų, klasės valandėlių tvarkaraštis (nuo 05-04 iki 05-08)


Sinchroninių  pamokų tvarkaraštis (04-27-30)


Informacija tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) dėl nuotolinio mokymosi  organizavimo.

NUOTOLINIO MOKYMO TVARKARAŠTIS (nuo 03-30 iki karantino pabaigos)

Zibalų pagrindinio ugdymo skyriaus pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo nuotolinio darbo organizavimas.

 

Sekite mus Facebook