Be kategorijos

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26-oji – Europos Sąjungoje švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, kuriais siekiama paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms. „Atžalyno“ progimnazijos užsienio kalbų mokytojai šiai dienai ruošėsi porą savaičių, kadangi veiklos buvo įtrauktos į eTwinning programos projektą „European Day of Languages“. Mokiniai rašė elektroninius laiškus gimtąja ir studijuojamomis kalbomis, kūrė plakatus su mūsų šalies žymiausiomis vietomis bei projekto partnerių šalies kontūrais ir dažniausiai vartojamais žodžiais, informacinių technologijų pagalba įrašė trumpas mokomąsias video pamokėles lietuvių ir užsienio kalbomis, turėjo dvi interaktyvias pamokas su Prancūzijos ir Čekijos mokiniais. Vėliau, penktadienį, anglų, rusų ir vokiečių kalbos mokytojos paminėjo Europos kalbų dieną savo dėstomose pamokose: skaitė laiškus, žiūrėjo mokinių kurtus vaizdo įrašus, mokėsi spalvų ir skaičių šalių partnerių kalbomis. Progimnazijoje surengta atliktų darbų paroda.

Nuorodos į vaizdo pamokėles:

Kristina Blusevičiūtė-Amulė, anglų kalbos mokytoja, eTwinning programos koordinatorė progimnazijoje


Sekite mus Facebook