Be kategorijos

ATRANKA MATEMATIKOS MOKYTOJO  PAREIGOMS UŽIMTI

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJA SKELBIA INFORMACIJĄ
 APIE ATRANKĄ LAISVAI MATEMATIKOS MOKYTOJO  PAREIGYBEI UŽIMTI

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia atranką laisvai matematikos mokytojo darbo vietai užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – nepilnas (0,8 etato). Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Reikalavimai pretendentams:
Turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; būti baigęs matematikos mokytojų rengimo programą arba baigta  matematikos programa, arba iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. būti įgijęs ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį dirbant matematikos mokytoju pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas bei atitikti kitus reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“. Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas. Geri informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžiai, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  5. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  6. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  7. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  8. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. Dokumentų priėmimo pradžia – 2020-08-14, pabaiga – 2020-08-27. Dokumentai pateikiami adresu: Ukmergės g. 4, LT-19110 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos raštinėje dirbančiam asmeniui arba siunčiant registruotu laišku; taip pat elektroniniu paštu – info@satz.lt Telefonas pasiteiravimui: +370 603 12993.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu ir pakviesti pokalbiui.

 

 

Sekite mus Facebook