Be kategorijos

ATRANKA ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

ATRANKA ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO  PAREIGOMS UŽIMTI

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo darbo vietai užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Darbo krūvis – 0.35 etato. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos pedagoginė kvalifikacija. Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas. Geri informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžiai, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  6. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. Dokumentų priėmimo pradžia – 2020-08-14, pabaiga – 2020-08-27. Dokumentai pateikiami adresu: Ukmergės g. 4, LT-19110 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos raštinėje dirbančiam asmeniui arba siunčiant registruotu laišku; taip pat elektroniniu paštu – info@satz.lt  Telefonas pasiteiravimui: +370 603 12993.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu ir pakviesti pokalbiui.

Sekite mus Facebook