Asmens duomenų apsauga

Konfidencialumo įsipareigojimas.

Tėvų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-28)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-30)

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-26)

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika. (Patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-34)

Sekite mus Facebook